FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

1 हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

3 वडा नं. ७ पुरानो माछा हाटमा रहेको शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना

औषधी तथा औषधीजन्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

औषधीहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

invitations for bid : Constrution of Collage building for Rajbiraj Polytechnic Institute, Ward 1 Rajbiraj