सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

२०७७ पुष १ गते देखी २०७८ अषाढ मसान्तसम्मका लागि ठेक्का सिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

नगरपालिका कार्यालय पश्चिम तर्फ रहेको पसल कवल कोठा भाडामा लगाउन

नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको पश्चिम तर्फ रहेको पसल कवल कोठा भाडामा लगाउने सम्बन्धि सूचना ।

सामी परियोजनाको आशयपत्र माग सम्बन्धमा

न.पा. कम्पाउण्ड उत्तर र पुर्व तर्फ रहेको गिलेशनहरु तपाईहरुले भाडामा लिई संचालन गर्दै आइरहनु भएकोमा तपाई निजले गिलेशन सम्झौता नविकरण सम्बन्धमा