FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

1 हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

3 वडा नं. ७ पुरानो माछा हाटमा रहेको शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना

वल्व, स्वीच, होल्डर आदीको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

सूचना: शिलबन्दी बोलपत्र संशोधन गरिएको जरुरी सूचना ।

2 लेखनाथ आर्दश पुस्तकालयमा रहेको पसल कवल कोठा भाडामा लगाउने सम्बन्धी