समाचार

Rajbiraj Polytechnic Institute Full Paying Entrance Result- 2077 Published

विद्यालय नर्स करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा

बिजुली बत्तीको सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धमा सूचना ।

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

(हाल सम्म फोन तथा समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण विवरण )