FAQs Complain Problems

समाचार

करार कर्मचारी पदपूर्ती सम्बन्धी सूचना ।

करारमा कर्मचारी पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धमा ।

1 हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

3 वडा नं. ७ पुरानो माछा हाटमा रहेको शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना

7 राजदेवी पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना