FAQs Complain Problems

समाचार

1 हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

3 वडा नं. ७ पुरानो माछा हाटमा रहेको शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना

7 राजदेवी पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

8 न.पा. कार्यालय दक्षिण पट्टी रहेको शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

(हाल सम्म फोन तथा समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण विवरण )