समाचार

सुपरिवेक्षक तथा गणक पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

सुपरिवेक्षक पदको परिक्षा ३:00 बजे देखि संचालन हुने सम्बन्धमा

गरिब परिवार पहिचान तथ प्रमाणपत्र वितरण प्रयोजनका लागि सुपरभाईजर तथा गणक का लागि प्रारम्भिक सूची तथा परिक्षा सम्बन्धी जानकारी तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । नोट कुल प्रश्न संख्या ३० परिक्षा समय ४० मिनटको हुनेछ ।

गरिब परिवार पहिचान तथ प्रमाणपत्र वितरण प्रयोजनका लागि सुपरभाईजर तथा गणक का लागि प्रारम्भिक सूची तथा परिक्षा सम्बन्धी जानकारी  तथा परिक्षा तालिका प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । नोट कुल प्रश्न संख्या ३० परिक्षा समय ४० मिनटको हुनेछ ।

गरिब परिवार पहिचान तथ प्रमाणपत्र वितरण प्रयोजनका लागि सुपरभाईजर तथा गणक का लागि सेवा करारमा विज्ञापन -"करार अवधि ५ महिना । गणक पद संख्या २ (दुई) संशोधन गरि थप । गणक पदमा कुल संख्या १० (दश) ।

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण

(हाल सम्म फोन तथा समिति द्वारा हस्ताक्षरित प्राप्त राहत विवरण संकलन तथा राहत वितरण विवरण )