FAQs Complain Problems

समाचार

सडक क्षेत्र भित्र पर्ने भौतिक संरचना हटाउने बारेमा

1 हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना

3 वडा नं. ७ पुरानो माछा हाटमा रहेको शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना

7 राजदेवी पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

8 न.पा. कार्यालय दक्षिण पट्टी रहेको शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना