FAQs Complain Problems

ताजा खबर

निवेदनको ढाँचा

Document Title Documents
न्यून्तम रोजगारीमा निवेदन दिने फाराम PDF icon बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फाराम.pdf
गरिब परिवार पहिचान तथ प्रमाणपत्र वितरण प्रयोजनका लागि सुपरभाईजर तथा गणक पदका लागि आवेदन फाराम PDF icon गरिब परिवार सुप र गणक Form.pdf
बिभिन्न पदको प्रशिक्षकहरुको आवेदन फाराम PDF icon Form.pdf
उद्यम विकास सहजकर्ता पद फाराम PDF icon exam formchainpur.pdf
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन फाराम PDF icon बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन फाराम.pdf
मौजुदा सुचीमा दर्ता फाराम PDF icon अनुसूची -२क मौजुदा सूची.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र फाराम PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र फाराम.pdf
job application form PDF icon MSNP Job Application form.pdf
मौजुदा सुचिमा दर्ता फाराम PDF icon Mojdat suchi darta Anusuchi 2ka.pdf