FAQs Complain Problems

ताजा खबर

प्रकाशनहरु

Documents
नगर सभा 2079-80 बाट स्वीकृत आय व्यय PDF icon नगर सभा 2079-80 बाट स्वीकृत आय व्यय .pdf
आ.व. २०७७/७८ को चौथौ नगर सभामा प्रस्तुत बजेट मन्तव्य PDF icon बजेट मन्तब्य २०७७।०७८.pdf
आ.व. २०७७/७८ को चौथौ नगर सभा निति मन्तव्य PDF icon नीति २०७७-०७८.pdf
सबैका लागि सरसफाइ तथा खानेपानीमा तिब्रता कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (२०१८—२०२२) राजविराज नगरपालिका PDF icon Implementation Plan of Rajbiraj Municipality.pdf
An Event Report on ASWA II PDF icon An Event Report on ASWA II
मौजुदा सुचिमा दर्ता फाराम PDF icon Mojdat suchi darta Anusuchi 2ka.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon स्थानीय तहको बैठक संचालन कार्यविधि, २०७४.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
राजविराज नगरकार्यपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७४ PDF icon राजविराज नगरकार्यपालिकाको आर्थिक विधेयक, २०७४.pdf

Pages