नगर प्रमुख

शम्भु प्रसाद यादव

Email: 
shambhuyadavrbj@gmail.com
Phone: 
९८५२८२१०४४
Section: 
रा.न.पा., नगर कार्यपालिकाको कार्यालय