Covid 19 को बढदो संवेदनशिलता बिच र प्रतिवद्धता विपरित विद्यालय संचालन सम्बन्धि अनुरोध ।