२०७७ पुष १ गते देखी २०७८ अषाढ मसान्तसम्मका लागि ठेक्का सिलबन्दि बोलपत्र आव्हानको सूचना ।