वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीहरुलाई राष्ट्रीय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सिंहदरवार को सूचना