सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बिभिन्न कार्यको लागि शिलबन्दी बोलपत्र वा इलेक्ट्रोनिक बोलपत्र सम्बन्धी सूचना

केमरा जडान तथा केही फ्रि वाईफाई क्षेत्र र वडा कार्यालयहरु बिच नेटवर्किङ्ग कार्य गर्न शिलबन्दी बोलपत्र सूचना

गजेन्द्र नारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, राजविराज परिसर भित्र नर्सिंङ कलेज निर्माण सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्रको सूचना

पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

पोखरी ठेक्का डाक बढाबढ आव्ह्वानको सूचना

शुलभ शौचालयको खुला डाक बढाबढीको सूचना