राजविराज नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको वेबसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ । https://www.facebook.com/rajbirajmun