कर्मचारी विवरण

फोटो नाम थर पद शाखा/ उपशाखा/ कार्यालय/ कार्यकक्ष सम्पर्क नम्बर ईमेल ठेगाना
श्याम कुमार सिंह प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कक्ष ‍‌+९७७-९८५२८४२१११ rajbirajmunsaptari@gmail.com
मदन कुमार थापा शाखा अधिकृत शिक्षा शाखा ९८४१२९५९९२ madanthapa2@yahoo.com
बैधनाथ दास इन्जिनियर योजना शाखा ९८६२९२२३४८
राम नारायण देव स्वास्थ्य संयोजक सामाजिक विकास शाखा rndeo55@gmail.com
प्रफूल्ल कुमार श्रेष्ठ शाखा अधिकृत सामान्य प्रशासन शाखा prafullashrestha946@gmail.com
मनोज कुमार यादव शाखा अधिकृत सामाजिक विकास शाखा
उमा शंकर यादव लेखा अधिकृत राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४६६३९२४३ umashankarrjb@gmail.com
प्रमेश्वर यादव अधिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी उपशाखा ९८४२८३२०१२
सुरेश कुमार यादव सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास तथा विस्तार र एफ.एम. सञ्चालन उपशाखा +९७७-९८१३३३८९५९ ito.rajbirajmun@gmail.com
ज्योतिष कुमार यादव रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र, रा.वि.न.पा. ९८५२८२११८४ escrajbirajmun@gmail.com
अशोक कुमार दास इन्जिनियर योजना शाखा ashokdasrjbmun@gmail.com
कुमारी शोभा साह स. स्वास्थ्य संयोजक सामाजिक विकास शाखा ९८०१५१४३३९
केवल दास सव.इन्जिनियर योजना शाखा ‌+९७७-९८०७७६३६७७
सत्यजीव कुमार सिंह सव.इन्जिनियर योजना शाखा ‌+९७७-९८१७७१७००१
रविन्द्र कुमार यादव सव.इन्जिनियर भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा
शत्रुधन लाल दास लेखापाल राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
अजय साह -- सामाजिक विकास शाखा sahajaykumar1918@gmail.com
चन्दन कुमार गुप्ता कम्प्यूटर अपरेटर राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
मनिष कर्ण कम्प्यूटर अपरेटर योजना शाखा ‌+९७७-९८०७७७५६७८ manishrjbmun@gmail.com
बिप्लब आन्नद कम्प्यूटर अपरेटर जिन्सी शाखा ९८०१५१५०१५ biplabanand@gmail.com
देविता कुमारी यादव महिला विकास निरिक्षक सामाजिक विकास शाखा yadavdevita@gmail.com
कमलेश गीरी सव.इन्जिनियर खानेपानी तथा सरसफाई ९८४२१०५६७३ giri.kamlesh2013@gmail.com
महेन्द्र प्रसाद साह कृषि प्राविधिक आर्थिक विकास शाखा ९८०५९४७८७७
उमेश प्रसाद यादव -- वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा विपद्व व्यवस्थापन शाखा
जयराम यादव लेखापाल राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४२८२०५७१
शिला कर्ण सहजकर्ता सामान्य प्रशासन शाखा
देविता यादव महिला विकास निरिक्षक सामाजिक विकास शाखा yadavdevita@gmail.com
राजु कुमार देव अ. सव-ईन्जिनियर भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा
गौरब कुमार सिंह अमिन भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा ‌+९७७-९८५४०२८९७७ gauravksinghi4u@gmail.com
........... कानून अधिकृत न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन शाखा
....................... नायब सुब्बा योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा
सनोज देव -- ........... ( दर्ता चलानी )
श्री रिता साह वडा सचिव रा. न. पा. १ नं. वडा कार्यालय
श्री बुद्धि प्रसाद मंडल वडा सचिव रा. न. पा. २ नं. वडा कार्यालय
श्री संजिव कुमार यादव वडा सचिव रा. न. पा. ३ नं. वडा कार्यालय
श्री पार्वती राणा खरिदार ........... ( दर्ता चलानी )
श्री निरा परियार खरिदार ........... ( दर्ता चलानी )