Staff

फोटो नाम थर पद शाखा ईमेल ठेगाना सम्पर्क नम्बर
हरि नारायण राम राैनियार इन्जिनियर
प्रफुल्ल कुमार श्रेष्ठ शाखा अधिकृत
सुरेश कुमार यादव सूचना प्रविधि अधिकृत ito.rajbirajmun@gmail.com ९८१३३३८९५९
चन्दन कुमार गुप्ता ना.सु राजश्व शाखा guptchandan@gmail.com 9852860006
शत्रुधन लाल दास लेखापाल
राम नारायण ठाकुर अमिन
राजकुमार देव सव. ओभरसियर
अाेम प्रकाश साह खरिदार
माे. अालम खान खरिदार
साेम प्रसाद तिमिलसिना खरिदार
केवल दास सव.इन्जिनियर
दिनेश प्रसाद साह ना.सु
कल्पना देव ना.सु