समाचार

यस नगरक्षेत्र भित्र संचालित सहकारी संस्थाहरु को १५ दिन भित्र विवरण बुझाउन सूचना ।

यस नगरक्षेत्र भित्र संचालित सहारी संस्थाहरु को १५ दिन भित्र विवरण बुझाउने सम्बन्धी सूचना ।

यस नगरक्षेत्र भित्र संचालित सहकारी संस्थाहरु को १५ दिन भित्र विवरण बुझाउन सूचना ।

तेश्रो एसियाली युथ एथल्टिक्स प्रतियोगिता मा स्वर्ण पदक विजेता श्री अजित कुमार यादव ज्यूको सम्मान

तेश्रो एसियाली युथ एथल्टिक्स प्रतियोगिता मा स्वर्ण पदक विजेता श्री अजित कुमार यादव ज्यू लाई नगर प्रमुख, नगर उप-प्रमुख, प्र.जि.अ.

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारे को सूचना ।

बोलपत्र आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना