समाचार

विजुलीबत्तीको सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०४।२१ गते सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला >>>>>

कार्यालय सञ्चालनको सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

  प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०४।२१ गते       सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला >>>>>  

सरसफाईको सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

  प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०४।२१ गते       सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहो

राजविराज नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा सुभारम्भ - नगर प्रमुख श्री शम्भु प्रसाद यादव ज्यु द्वरा निति प्रस्तुत

राजविराज नगरपालिकाको तेस्रो नगर सभा सुभारम्भ - नगर प्रमुख श्री शम्भु प्रसाद यादव ज्यु  द्वरा निति प्रस्तुत

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई कार्यक्रम पेश गर्ने बारे सूचना ।