समाचार

शुलभ शौचालय खुला डाक बढाबढको सूचना ।

हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना ।

पोखरी ठेक्काको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना ।

यस नगरका ईच्छूक बेरोजगार आवेदकहरुको लागि आफ्नै ठाउँमा श्रममूलक रोजगारी अवसर सम्बन्धी सूचना । निवेदन दिएको वडा कार्यालय वा रोजगार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नु हुन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत सुुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि सूचना तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी आशयपत्र माग सम्वन्धमा सूचना