विज्ञापन नं.०२-२०७७/०७८ विद्यालय नर्स पदको लिखित परिक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता तालिका सम्बन्धमा ।