विद्यालय नर्सको प्रवेश पत्र तथा परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धा सूचना ।

नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको पश्चिम तर्फ रहेको पसल कवल कोठा भाडामा लगाउने सम्बन्धि सूचना ।

हाट बजार सम्बन्धि नगरवासीको लागि सूचना ।

हाललाई यस कार्यालयको लेखा शाखाबाट हुने भुक्तानी रोकिएको जानकारी बारे ।

विजुलीबत्तीको सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०४।२१ गते सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला >>>>>