सम्पूर्ण श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरू, राजविराज नगरपालिका, सप्तरी । Visit Nepal 2020 को सन्दर्भमा चित्रकला, म्युजिकल चेयर तथा सियो धागो कार्यक्रममा सहभागी पठाई दिने बारे अनुरोध ।