हाललाई यस कार्यालयको लेखा शाखाबाट हुने भुक्तानी रोकिएको जानकारी बारे ।

विजुलीबत्तीको सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७६।०४।२१ गते सूचनाको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला >>>>>

यस नगरका ईच्छूक बेरोजगार आवेदकहरुको लागि आफ्नै ठाउँमा श्रममूलक रोजगारी अवसर सम्बन्धी सूचना । निवेदन दिएको वडा कार्यालय वा रोजगार सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नु हुन ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मार्फत सुुरक्षित वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि सूचना तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन सम्बन्धी आशयपत्र माग सम्वन्धमा सूचना

स्वास्थ्य चौकी फर्सेठमा अब्ष्टेट्रिक फिस्टुला, पाठेघर खस्ने रोगीको छनौट, पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जाँच तथा प्रजनन अंगमा लाग्ने रोगहरुको बारेमा जाँच पडताल शिविर संचालन