हटिया गुदडी बैठकी बट्टीको शिलबन्दी बोलपत्र आहवानको सूचना ।